Lövängens Zoologiska Montage

Däggdjur

Mink

Mink

Iller

Ekorre

 1