Lövängens Zoologiska Montage

Lagen

Vad får jag behålla?

Vissa rovfåglar och ugglor du hittar döda på egen mark eller med markägarens tillstånd, får du ta och lämna in till en konserator. Dessa fåglar är:

Ormvråk, Fjällvråk, Sparvhök och Duvhök

Kattuggla, Hornuggla, Jorduggla, Sparvuggla och Pärluggla

Alla övriga rovfåglar och ugglar måste lämnas till polisen eller skickas till Naturhistoriska Riksmuset i Stockholm. Det finns andra arter förutom dessa som också ingår i, som det heter, Statens vilt. 

Björn, Varg, Järv, Lo, Myskoxe, Fjällräv, Utter, Valar, Fiskgjuse, Bivråk, Tornuggla, Berguv, Fjälluggla, Lappuggla, Slaguggla, Hökuggla, Rördrom, Lunnefågel, Salskrake, Svarthalsad dopping, Skärfläcka, Gråspett, Vitryggig hackspett, Mellanspett, Kungsfiskare, Blåkråka, Härfågel, Sommargylling, Fjällgås, Skräntärna, Svarttärna, Storkar, Örnar, Glador, Falkar och Kärrhökar

Vissa av dessa arter kan du se bland mina bilder och det är jobb som jag  gjorda till bl.a museér och skolor, de kan få speciella tillstånd för dessa .

Här arbetar jag med två pilgrimsfalkar till Orsa Vildmarks Museum.