Lövängens Zoologiska Montage

Kontakt

Roland Börjesson
Lövängens Zoologiska Montage
Lövängen Härlunda
532 94 Skara


Tel: 0511-37 21 57, 070-55 75 896


Auktoriserad inom: fågel, mindre däggdjur, fisk

konservator_roland_borjesson@hotmail.com

www.skarakonservatorn.dinstudio.se

Konservator Roland Börjesson